Paradetes d’inscripcions al Consell de la república