Manifest per a la defensa dels drets civils i polítics