Per què la Resistència Civil Funciona: La lògica estratègica del conflicte no violent. María J. Stephan i Érica Chenoweth
| |

Per què la Resistència Civil Funciona: La lògica estratègica del conflicte no violent. María J. Stephan i Érica Chenoweth

Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. María J. Stephan i Érica Chenoweth El supuesto de que…