Manifest per a la defensa dels drets civils i polítics. Oficina de Drets civils i polítics. Generalitat de Catalunya.

Manifest per a la defensa dels drets civils i polítics. Oficina de Drets civils i polítics. Generalitat de Catalunya.