SPAIN 2020 HUMAN RIGHTS REPORT. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. INFORME DE DRETS HUMANS D’ESPANYA 2020

2020 Country Reports on Human Rights Practices: Spain

Political Prisoners and Detainees


On March 8, the UN special rapporteur for minority issues expressed concerns about the restrictions and criminal charges against Catalan politicians and civil society activists involved in the October 2017 “referendum.” 

The special rapporteur called on the government to abide by its legal obligations to protect the human rights of minorities, including the Catalan minority, especially regarding the freedoms of expression; peaceful assembly, association; and participation in public life.

The ombudsman rejected the categorization of the Catalan-speaking population as a minority. The special rapporteur agreed with conclusions of the Working Group on Arbitrary Detention that the extended detentions and subsequent convictions of Jordi Sanchez and Jordi Cuixart, the two civil society activists convicted in the case, as well as the other Catalan political leaders in prison, were to intimidate them because of their political views.

REPORT

Presos polítics i detingutsEl 8 de març, el relator especial de l’ONU per a les qüestions de les minories va expressar la seva preocupació per les restriccions i els càrrecs penals contra els polítics catalans i els activistes de la societat civil que van participar en el “referèndum” d’octubre de 2017.

El relator especial va demanar al govern que compleixi amb les seves obligacions legals de protegir els drets humans de les minories, inclosa la catalana, especialment pel que fa a les llibertats d’expressió; reunió pacífica, associació; i participació en la vida pública.

El Defensor del Poble va rebutjar la categorització de la població catalanoparlant com a minoria. El relator especial va coincidir amb les conclusions del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària que les prolongades detencions i les posteriors condemnes de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, els dos activistes de la societat civil condemnats en el cas, així com dels altres dirigents polítics catalans empresonats, tenien com a objectiu intimidar-los per les seves opinions polítiques.

INFORME

Secretary Antony J. Blinken On Release of the 2020 Country Reports on Human Rights Practices