Port de Barcelona Satelital
e-REPÚBLICA

Port de Barcelona: ​​un Green & SmartPort (II)

“Per a nosaltres, el concepte smart port no és una moda, sinó el paraigua que agrupa tota l’estratègia que hem desenvolupat i estem desenvolupant en aquest àmbit”. La sostenibilitat, la competitivitat i el creixement són la base sobre la qual el Port de Barcelona ha articulat tota aquesta tasca.

Per JudithC

Port de Barcelona Satelital

Bonificar els vaixells més nets

Una altra iniciativa mediambiental innovadora utilitzada pel Port de Barcelona ha estat la incorporació d’esquemes de bonificació de les taxes que s’apliquen als vaixells, un tipus d’actuació reconeguda a nivell mundial.

Segons José Alberto Carbonell, director general del Port de Barcelona, ​​”la bonificació és una eina molt important per a poder incidir en els vaixells” atraient-los cap a un enclavament concret. El problema és que actualment la llei portuària només permet bonificar per raons mediambientals un màxim del 5% sobre la taxa al vaixell, un marge molt reduït per construir una estratègia ambiental ambiciosa. Per això, i com va indicar Carbonell, “El Port de Barcelona sol·licitarà al Ministeri de Foment la modificació de la Llei de Ports per poder implantar bonificacions ambientals de fins a un 40% de la taxa al vaixell, com ja ho estan fent ports del nord d’ Europa (Rotterdam, Hamburg i Anvers)”. Amb aquesta nova normativa -en cas de modificar-se- el Port de Barcelona pretén atreure de manera més efectiva els ferris, creuers i mercants de càrrega més nets. Així mateix, i segons Jordi Vila, responsable de Medi Ambient, un altre compromís del Port de Barcelona és el poder arribar a reduir les taxes portuàries, entre el 70% i el 90%, per als vaixells que utilitzin el gas natural quan estiguin atracats en els molls.

Operativa a APM Terminals Barcelona
Operativa a APM Terminals Barcelona

Vehicles portuaris elèctrics

Un altre dels objectius mediambientals del port de Barcelona que s’inclou en el Pla de Millora de la qualitat de l’Aire és que el 2020 tota la flota interna de vehicles del port sigui elèctrica. Aquesta mesura anirà acompanyada del desplegament de la infraestructura de connexió elèctrica necessària que s’instal·larà a les zones d’estacionament, aparcaments i espais públics del recinte portuari. Com a administració pública, des del Port de Barcelona es considera que cal ser líder en aquelles mesures que poden ser seguides per altres organitzacions de la Comunitat Portuària.

El transport terrestre de contenidors aposta pel gas natural

En el marc del projecte RePort (reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics del Port de Barcelona i voltants per millorar la qualitat de l’aire), s’està impulsant la modificació de 26 camions per a que puguin funcionar amb gas natural. L’objectiu del projecte RePort, que s’inclou en el Pla de Millora de la qualitat de l’aire del Port de Barcelona, és transformar 26 camions que operen regularment al port (25 de l’Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors-ATEC i 1 de Transports Mariné) en vehicles Dual-Fuel, aptes per a funcionar indistintament amb gasoil o amb gas natural.

El projecte RePort es desenvolupa en cinc activitats liderades per administracions, empreses i socis tecnològics: un estudi de qualitat de l’aire a Barcelona i rodalies (liderada per Barcelona Supercomputing Center); el disseny de la conversió de vehicles a Dual-Fuel (liderada per IDIADA); la logística de subministrament de gas natural als vehicles (liderada per Gas Natural Fenosa); les proves de vehicles amb combustible gas, seguiment de consums, prestacions i emissions (liderada per IDIADA); i la gestió del projecte i coordinació (liderada pel Port de Barcelona).

El projecte també inclou el disseny i desenvolupament de la logística de subministrament de gas natural vehicular, liderada per la companyia Gas Natural Fenosa, que està analitzant les rutes principals dels camions per establir els punts on caldrà instal·lar gasineres de Gas Natural Comprimit (GNC) i gas natural liquat (GNL) i el cost d’instal·lar aquesta xarxa.

RePort també realitzarà el seguiment durant un any dels camions transformats per veure la reducció d’emissions aconseguides amb l’ús del gas natural com a combustible i es programarà una formació, realitzada per l’Escola Europea de Short Sea Shipping, dels conductors i personal de manteniment en matèria de seguretat, manipulació del gas natural, conducció eficient, etc.

Els socis integrants del projecte report en la reunió mantinguda el maig

Primera gasinera al Port de Barcelona

Ja el ​​juny del 2016, el Consell d’Administració del Port de Barcelona va aprovar atorgar a la companyia GALP una concessió per ampliar i reformar la seva estació de servei situada al carrer I del recinte portuari.

L’ampliació de les instal·lacions inclou una nova planta de subministrament de gas natural liquat (GNL) i gas natural vehicular (GNV, o gas natural comprimit -GNC-) a camions.

La estació de servei contribueix a promocionar el canvi de combustible en l’àmbit de la mobilitat terrestre de mercaderies i també és un estímul per a la reconversió i consolidació de la flota de vehicles que utilitza el gas natural.

Barcelona, ​​port hub de distribució de GNL

El juny del 2016, el president del port de Barcelona, ​​Sixte Cambra, i el conseller delegat d’Enagás, Marcelino Oreja, van signar un conveni per a la promoció de nous serveis logístics de gas natural liquat (GNL) a la planta de regasificació que la companyia energètica gestiona al recinte portuari. L’acord era el primer pas per posar en marxa iniciatives conjuntes per convertir el Port de Barcelona en un hub de distribució de GNL al Mediterrani.

El president del Port de Barcelona, ​​Sixte Cambra, i el conseller delegat de Enagás, Marcelino Oreja
El president del Port de Barcelona, ​​Sixte Cambra, i el conseller delegat de Enagás, Marcelino Oreja.

Tant el Port de Barcelona com Enagás mostraven així la seva aposta decidida pel gas natural, un combustible que a nivell internacional està sent reconegut i potenciat perquè representa una alternativa real i sostenible als carburants convencionals derivats del cru.

Enagás, companyia que compta amb més de 45 anys en el sector del gas natural, té des de 1969 una planta de regasificació al port català; una instal·lació que és la més antiga d’Europa en funcionament amb una capacitat d’emmagatzematge de 840.000 m3. Molt pocs ports europeus i al món disposen avui dia d’instal·lacions per a gas natural liquat, de manera que aquesta infraestructura d’Enagás atorga a Barcelona un avantatge competitiu.

Per tant, la planta d’emmagatzematge i regasificació d’Enagás a Barcelona pot tenir un clar paper de centre logístic, en un context de creixent demanda, i convertir el Port de Barcelona en un hub de distribució de GNL a la Mediterrània.

BCN Zero carbon

El 2015, el Port de Barcelona va posar en marxa el programa BCN Zero Carbon, un projecte que té per objectiu arribar a ser, en l’horitzó 2020, un port neutre en emissions de carboni.

Cal destacar que la petjada de carboni és un paràmetre que descriu la quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) associats a una empresa, esdeveniment, activitat o cicle de vida d’un producte o servei per tal d’establir la seva contribució al canvi climàtic. S’expressa en tones de CO2 equivalent.

El programa consta de tres parts: el càlcul d’emissions de CO2 de les diferents activitats portuàries, la implantació d’accions per reduir-les al màxim; i la compensació de la petjada de carboni resultant mitjançant la compra de crèdits de carboni generats per projectes d’estalvi d’emissions, que permeten neutralitzar les emissions pròpies.

Tot i que el transport marítim no està obligat per llei a comptabilitzar i reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (segons un estudi de l’Organització Marítima Internacional, el transport marítim és responsable del 2,7% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle), la Unió Europea es proposa reduir un 40% la petjada de carboni d’aquest sector per a l’any 2030. El programa BCN Zero Carbon pretén, mitjançant la col·laboració amb els diferents operadors de la Comunitat Portuària, assolir la neutralitat d’emissions de CO2 del pas de la mercaderia pel Port de Barcelona. El projecte ja treballa des de fa un parell d’anys en tres àrees: la manipulació de contenidors i de vehicles i en l’activitat de creuers.

Operativa ferroviària a la terminal BEST del Port de Barcelona.
Operativa ferroviària a la terminal BEST del Port de Barcelona.

Les dues primeres parts del programa (l’inventari d’emissions de cada activitat i la reducció de la petjada de carboni mitjançant accions concretes) seran certificades per la norma ISO 14069, que permet calcular la petjada de carboni d’empreses i organitzacions. A continuació, el Port de Barcelona estudiarà quines són les millors opcions per a la compensació de les emissions que no sigui possible reduir.

Barcelona, ​​ara també SmartPort

Els  smartports (ports intel·ligents) són aquells enclavaments que progressivament van desenvolupant funcionalitats, basades en la innovació i la tecnologia, que permeten a la infraestructura ser més sostenible i competitiva, amb una major qualitat mediambiental i amb una activitat logística ordenada i eficient. Això s’aconsegueix gràcies a la cooperació entre la iniciativa pública i la privada, atès que és imprescindible que les empreses de la comunitat portuària i logística, en constant creixement en nombre i en diversitat, inverteixin, aportin el seu coneixement i apostin per participar en aquelles accions que fan que el conjunt (port i comunitat empresarial) funcionin d’una manera més intel·ligent i, per tant, més efectiva i amb un menor consum de recursos.

L’octubre del 2016, el port de Barcelona va signar la Declaració de Shenzhen (Strengthen Port Chain Cooperation, Build Smart and GREENPORT Alliance), un conveni que pretén promoure tres línies de treball: el desenvolupament de ports intel·ligents gràcies a la tecnologia, la potenciació de ports sostenibles mitjançant la innovació en l’estalvi d’energia i la cooperació entre els ports per generar una cadena per ports més eficients i sostenibles (Green & SmartPorts).

Realitats smart al Port de Barcelona

La subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona, ​​Catalina Grimalt, en una ponència que va realitzar a la jornada ‘Smart Cities & Smart Ports: els ports del futur ‘, organitzada per Executive Forum a Madrid, va donar a conèixer la manera de treballar del Port de Barcelona en matèria smart.

Sota el títol ‘Smart Port: luxe o necessitat’, Catalina Grimalt va presentar els pilars de l’estratègia del Port de Barcelona en l’àmbit de les noves tecnologies, un camp en el qual la infraestructura catalana treballa des de fa gairebé uns 20 anys.

Catalina Grimalt, subdirectora general d'Organització i Recursos Interns del port de Barcelona, a la seva intervenció al Executive Forum
Catalina Grimalt, subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del port de Barcelona, a la seva intervenció al Executive Forum.

Segons Grimalt, “fa molt temps que destinem esforços per posar les noves tecnologies al servei del port. Per a nosaltres, el concepte smart port no és una moda, sinó el paraigua que agrupa tota l’estratègia que hem desenvolupat i estem desenvolupant en aquest àmbit “. La sostenibilitat, la competitivitat i el creixement són la base sobre la qual el Port de Barcelona ha articulat tota aquesta tasca. En aquest sentit, Grimalt va fer especial èmfasi en la importància “capital” que el Port de Barcelona atorga a la sostenibilitat, tant en l’àrea econòmica, com en la social i la mediambiental. “Hem de satisfer les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de les generacions futures de satisfer també les seves pròpies necessitats”, ha manifestat. La intermodalitat, l’accessibilitat i mobilitat, la qualitat de l’aire, la integració port ciutat i la safety & security són alguns dels camps en què la infraestructura està treballant des d’una visió smart per a implementar millores.

La responsable del Port de Barcelona va utilitzar el concepte “realitats  smart” per destacar els principals projectes que l’enclavament té en marxa en l’àmbit de les noves tecnologies. “Una de les eines més polivalents de què disposem és la sensorització“, va explicar, un sistema assequible que és aplicable en múltiples camps i que permet des monitoritzar el trànsit rodat del port fins a calcular les distàncies dels vaixells que es dirigeixen cap al recinte portuari .

Totes aquestes dades són agrupades mitjançant el Port Dashboard, una aplicació que expressa sobre el pla digital del Port de Barcelona tota la informació extreta i que, aplicant algoritmes d’intel·ligència artificial, permet saber si el que està passant en totes les àrees monitoritzades és habitual o és extraordinari.

Eines com l’Ecocalculadora i el Port Links o, a una altra escala, projectes com el Port Challenge, el Port Innova i “Fórma’t al Port” es nodreixen de tota la informació que aporten les noves tecnologies per a ser desenvolupats o millorats. En definitiva, gairebé totes les àrees del Port de Barcelona estan sent millorades actualment gràcies a les tecnologies de la informació.

Algunes xifres que posen de manifest la necessitat de ser un port intel·ligent per, precisament, gestionar adequadament la informació i poder ser un port més competitiu, eficient, sostenible i segur, són: les 9.000 escales de vaixells a l’any en el port, els 20.000 vehicles diaris que entren i surten del recinte o els 90 trens setmanals que circulen pel port. Per tot això, el Port de Barcelona ha vingut implementant mesures com la instal·lació de més de 150 càmeres al recinte per tenir informació visual de tot el que passa o pugui ocórrer, la disposició de radars de navegació marítima o, més recentment, l’automatització de les portes d’accés (portes virtuals) que milloren els estàndards de seguretat i proporciona en temps real la traçabilitat dels moviments dels vehicles, la qual cosa possibilita la presa de decisions lligades a la mobilitat del trànsit, amb el consegüent estalvi de temps i disminució de la contaminació.

En definitiva, totes aquestes actuacions, al costat d’altres com la formació, la digitalització o l’e-administració, encaminen al Port de Barcelona cap a la sostenibilitat mediambiental, la sostenibilitat social i la sostenibilitat econòmica.

Ecocalculadora i Port Links

Per a contribuir a la sostenibilitat de la seva activitat i el seu entorn, el Port de Barcelona va posar en marxa el 2013 l’Eco calculadora, una eina web de lliure accés que permet mesurar d’una manera senzilla, ràpida i gràfica la petjada ambiental generada pel transport d’un contenidor entre una localització europea, el Port de Barcelona i un port de la resta del món, a més de fer comparatives amb altres ports.

Un cop realitzada la consulta, l’Ecocalculadora ofereix una proposta de ruta marítimo-terrestre, entre el port del foreland, el port de Barcelona i la localització europea, amb les distàncies i les emissions de CO2 totals i de cada mode de transport . Els resultats es poden comparar amb els d’una ruta alternativa a través d’un altre port europeu.

El 2016, el Port de Barcelona va fer un pas endavant en la tasca de proporcionar informació per a promocionar cadenes de transport eficients i respectuoses amb el medi ambient, posant a disposició de la comunitat una nova eina: Port Links.

Port Links, eina accessible via web, permet construir i comparar cadenes de transport per importar o exportar un contenidor entre qualsevol part del món i una localització europea a través de Barcelona.

Aquesta aplicació integra l’oferta completa i actualitzada de serveis marítims i terrestres (tren i camió) del Port de Barcelona, ​​per proporcionar informació detallada sobre diversos indicadors associats a la cadena de transport construïda, com els temps de trànsit, les distàncies, les emissions de CO2 i altres contaminants, a més d’una valoració econòmica de les externalitats generades pel transport a termes de congestió, accidents, sorolls, contaminació, canvi climàtic, cost de manteniment de la infraestructura i altres impactes mediambientals.

El Port de Barcelona preveu futurs desenvolupaments de l’aplicació per, entre altres, incloure el transport de UTIs (Unitat de Transport Intermodal) i de vehicles.

Jordi Torrent, Cap d’Estratègia del Port de Barcelona, ​​i Noèlia Martín, tècnic d’Estratègia, durant la presentació de Port Links.

Port Challenge, programa d’innovació i emprenedoria

El Port de Barcelona també ha impulsat un programa d’acceleració d’empresa: Port Challenge Barcelona. En col·laboració amb el Founder Institute i altres entitats com Barcelona Tech City, Barcelona Activa, la Cambra de Comerç de Barcelona, ​​la iniciativa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya i les xarxes de business angels d’ESADE i IESE.

Port Challenge Barcelona es va posar en marxa l’octubre de 2016 per afavorir la innovació i l’emprenedoria en el sector logístic i portuari.

Representants de les diferents entitats que participen a Port Challenge Barcelona.
Representants de les diferents entitats que participen a Port Challenge Barcelona.

Port Challenge Barcelona és un programa de suport a la creació de nous negocis de base tecnològica que contribueixin a millorar l’eficiència, la competitivitat i l’excel·lència de servei de la comunitat portuària i logística, una peça clau per a la potenciació del comerç i l’economia global. El programa pretén donar a conèixer l’atractiu del sector i generar les condicions per desenvolupar un ecosistema que afavoreixi la creació d’empreses innovadores i de llocs de treball d’alta qualificació al clúster industrial del Port de Barcelona.

És per això que el Port Challenge Barcelona ha donat suport a emprenedors que aspiren a convertir la seva idea de negoci o empresa incipient en una companyia viable; es tracta de trobar idees innovadores que, utilitzant les noves tecnologies, tinguin un impacte en el seu ecosistema. Un cop finalitzat el programa, l’startup guanyadora de la primera edició de Port Challenge Barcelona va ser Bound4Blue, empresa que ha dissenyat un sistema de propulsió auxiliar mitjançant veles rígides plegables per a bucs.

José Miguel Bermúdez-Miquel, cofundador i CEO d'Bound4Blue, explicant el projecte guanyador del Port Challenge Barcelona.
José Miguel Bermúdez-Miquel, cofundador i CEO d’Bound4Blue, explicant el projecte guanyador del Port Challenge Barcelona.

Aquest tipus de veles, que ofereixen una propulsió auxiliar gràcies a l’aprofitament del vent, poden instal·lar-se a vaixells mercants com car-carriers, ferris i vaixells de càrrega. Amb l’ús de la vela es poden aconseguir estalvis en consum de combustible que oscil·len entre el 12% i el 40% en funció del vaixell i dels vents de la ruta i, evidentment, també hi ha una menor emissió de contaminants.

Port Innova, innovació en la gestió del port

Una altra aposta per la innovació que ha implementat el Port de Barcelona és el denominat Port Innova – Barcelona Port Hackathon, que ja va per la seva segona edició.

Aquest projecte, promogut pel Port de Barcelona en col·laboració amb lempresa noruega d’innovació Induct, situa la infraestructura catalana com a referent en innovació sectorial a global.

El Hackaton del Port de Barcelona consisteix en el llançament de reptes als alumnes participants per part d’empreses i institucions vinculades al Port de Barcelona. Els alumnes treballen en els seus projectes per tal de donar resposta als reptes plantejats mitjançant una sèrie de tallers de creativitat i prototips i l’ús d’una plataforma on-line d’innovació oberta. Els millors prototips passen a la següent fase, que és l’acceleradora.

El hackaton del Port de Barcelona va arrencar l’octubre de 2016 amb la participació de 20 centres de Formació Professional amb prop de 1.000 alumnes i 12 empreses vinculades al Port de Barcelona. Aquestes 12 empreses van llançar un total de 16 reptes, dels quals van sorgir més de 250 idees que donaven resposta a les necessitats de les corporacions. Algunes de les propostes presentades a la primera edició han estat desenvolupades i finançades per empreses del sector, com és el cas d’una boia marítima de baix cost.

Els guanyadors i els finalistes de Port Innova - Barcelona Port Hackathon.
Els guanyadors i els finalistes de Port Innova – Barcelona Port Hackathon.

Port Innova – Barcelona Port Hackathon busca innovar en la gestió del Port de Barcelona des de tots els seus àmbits (comercial, logístic, social …), i sobretot en com integrar la vida i l’activitat portuària en el dia a dia de la ciutat de Barcelona.

El projecte representa la possibilitat de crear espais nous de col·laboració entre els estudiants de la ciutat i el Port de Barcelona: espais per a alumnes, que desenvolupen noves capacitats i possibilitats de treballar en projectes innovadors; i espais per a les empreses, que amb el suport d’alumnes i tutors generen noves propostes de valor.

La segona edició, celebrada el març de 2017, es va dirimir entre els cinc millors projectes que van resultar de l’acceleradora:

• App planificació mensual ADIF Port, creat per solucionar el repte que plantejava ADIF

• La Boia Ovelada, que soluciona el repte que plantejava el Port de Barcelona

• eTorn, que soluciona el repte que plantejava Caprabo

• “Primer dia de feina”, que soluciona el repte que plantejava Dortoka

• IMOCA Experience, que soluciona el repte que plantejava la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona

El projecte IMOCA Experience de l’escola Pia Nostra Senyora de Barcelona va ser el guanyador de la final de la segona edició de Port Innova-Barcelona Port Hackaton, després d’haver desenvolupat un videojoc per solucionar el repte de difondre l’esport de la vela esportiva a Barcelona. L’equip guanyador participarà en una experiència europea d’ innovació.

En l’acte de celebració d’aquesta segona final, Pedro Arellano, adjunt a la Direcció General i Desenvolupament Corporatiu del Port de Barcelona, ​​va destacar que “l’èxit en aquesta segona edició de Port Innova ens anima a continuar apostant per la innovació com a factor de competitivitat en el sector del transport i la logística”.


 

Republicà del Clot. Filologia romànica. Mesclaet: Barcelonès, Al Hoceima, La Noguera, Baix Ebre, Maestrazgo, Axarquia. Vam rebre l’1O i no oblido, però puc perdonar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Sí, és clar, a ComuniCATs també fem servir galetes, carquinyolis, neules... Les tenim amb o sense gluten, de xocolata, farina d'espelta..., boníssimes totes. Si les vols clica! Benvinguda! Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca