Persecució del Tribunal de Cuentas cap a Andreu Mas-Colell. OCTUVRE (@Octuvre.Cat)

octuvre (@OctuvreCAT) 17/06/2021


La persecució del Tribunal de Cuentas cap a Andreu Mas-Colell

Vídeo d’OTUVRE.cat

INVESTIGACIÓ: Tribunal de Clavegueres. Això és el que amaguen.

Andreu Mas-Colell: What is happening in the Spanish Court of Auditors?

octuvre (@OctuvreCAT) 17/06/2021