Estudi del CCN sobre el sistema de pensions i la reforma silenciosa que està preparant el govern espanyol. CCN (@CCatalaNegocis)

Nou estudi del CCN sobre el sistema de pensions i la reforma silenciosa que està preparant el govern espanyol.


Sense independència, anem de cap a aquest desastre.

Estudi complet:

http://www.ccncat.cat/blog/nou-estudi-el-sistema-espanyol-de-pensions/

Els nascuts a partir de 1975 rebran una pensió menor al 40% del seu salari actual.


Els treballadors que ara tenen 40 anys i una cotització mínima, rebran el 55% del seu salari actual i el 40% de salari si tenen una cotització màxima.

A partir del 2020, es produiran importants tensions en el sistema de pensions per l’envelliment de la població;

aleshores la generació del baby boom anirà deixant el mercat laboral en arribar a l’edat de jubilació per incorporar-se al sistema de pensions.

L’evolució del Fons de Reserva de la Seguretat Social ha confirmat les prediccions que vam fer el Cercle Català de Negocis el 2015.

Aquest 2020 llancem una nova previsió pels propers anys. I és realment preocupant:

El març del 2020 es van destruir més de 898.000 llocs de treball en dues setmanes.

-Perquè us feu una idea de l’abast del desastre, durant la crisi del 2008 es van destruir més de 901.000 llocs de treball en 101 dies. El març de 2020, 898.000 en només 14 dies.-

En dos mesos, més de 150.000 empreses s’han donat de baixa de la Seguretat Social.

L’impacte ha sigut molt més profund que el de la crisi del 2010-2014.

Durant l’estiu del 2020, 70.000 empreses van tornar a donar-se d’alta, però 80.000 empreses no podran fer-ho mai més.

Fins l’esclat de la crisi sanitària, Catalunya presentava un petit dèficit en el seu sistema de pensions, malgrat haver tingut superàvit durant més de trenta anys consecutius.

Ha estat la comunitat que més recursos ha aportat al Fons de Reserva de la Seguretat Social.

A Catalunya es destrueixen 15.000 llocs de treball per cada 1.000 milions d’€ de dèficit fiscal.

Això són més de 250.000 llocs de treball. Amb la independència, el sistema de pensions de Catalunya tindria superàvit i podríem crear un fons de reserva propi.

La viabilitat del sistema de pensions depèn de:


– La taxa d’economia submergida.
– La taxa de dependència.
– La taxa d’atur.

La taxa d’economia submergida representa el 18,2% del PIB de mitjana.

Hi ha 25 províncies ESP que encapçalen el rànquing de l’economia submergida de la UE, amb taxes molt superiors al 30% del PIB.

En total es deixen de recaptar més de 75.000 M€ anuals en impostos.

La taxa de dependència és índex que mostra la relació entre la població activa i la dependent.

La viabilitat del sistema de pensions basat en la solidaritat entre generacions depèn d’aquesta taxa, ja que les pensions dels jubilats les paguen els treballadors en actiu.

La taxa d’atur: malgrat que depèn dels cicles econòmics, la taxa d’atur a Catalunya es manté

en uns valors que garanteixen la viabilitat d’un sistema de pensions propi.

Conclusions:

El sistema espanyol de pensions és inviable per aquests ⬇️motius.

La independència és una qüestió de supervivència. I és urgent. Ens estem enfonsant a un ritme molt preocupant.

Ajudeu-nos a difondre aquests estudis mitjançant totes les vies possibles.

Tuit original del Cercle Català de Negocis (@CCatalaNegocis) on 09/12/2020.