Neus Torbisco Casals (@casals_neus), respon a Twitter a les crítiques sobre la Transversalitat del Consell per la República Catalana (@ConsellxRep)

Neus Torbisco Casals

Em considero feminista i eco-socialista, formo part del @ConsellxRep (des de 2018), primer com a independent i ara com a representant d’@omnium.

Vaig incorporar-m’hi quan el MHP @KRLS em va demanar col.laboració en la definició d’una estratègia jurídica internacional col.lectiva.

Hi són @JuntsXCat @Esquerra_ERC ,@Poble_Lliure , @DemocratesCAT, @solidaritatcat , @MovEsquerres , @d_esquerra , @assemblea , @omnium

És legítim proposar una reconfiguració d’aquesta institució. Però la motivació dels qui deslegitimen aquest espai, creat per un pacte de govern que assumia la necessitat d’una institució transversal, és poc transparent.

Algunes hem dedicat moltes hores i energies al @ConsellxRep, sense cap motivació partidista, a contribuir a projectes, debats i accions que creiem positius per avançar en el dret de tots i totes a l’autodeterminació.

Mereixem una mica de respecte i valoracions menys sectaries.

La confiança i credibilitat institucionals són crucials, però només es consoliden quan la presència no és purament simbòlica, sinó que es tradueix en participació activa i en expressió de compromisos reals.

Al marge de quin govern pugui formar-se, continuo pensant que, en un context de repressió de drets humans i d’institucions subordinades, no lliures, cal un instruments com el @ConsellxRep per fomentar consensos i estratègies transversals des de mirades no curt-terministes.

Neus Torbisco Casals


Doctora en Dret per la UPF

Actualment Senior Research Fellow al Albert Hirschman Centre on Democracy del Graduate Institute (Ginebra)

Professora Catedràtica a la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.


Membres del Consell per la República Catalana:


https://consellrepublica.cat/el-consell/#membres

PLA DE GOVERN DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA #PlaGovernCxR


Elaborat per Fem Consell (@Fem_Consell), Coordinadora de voluntàries del Consell per la República Catalana @ConsellxRep