Informe Mundial Sobre la situació dels defensors dels Drets Humans. Espanya. Mr. Michel Forst. Traducció al català

WORLD REPORT ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS Mr. Michel Forst. SR HRD @ForstMichelUnited Nations Special Rapporteur on the Situation of Human…

Informe Mundial Sobre la situació dels defensors dels Drets Humans. Espanya. Mr. Michel Forst. Traducció al català